Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 17 de març de 2013 a la 1 del migdia es procedirà a l’alienació per subhasta d’un dret de reg.

El preu mínim de sortida és de 1.167,86 € i per a poder participar en la subhasta s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la subhasta, un dipòsit previ del 20 % (233,57 €) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit serà retornat en cas de no ser l’adjudicatari de la subhasta.

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 3 de març de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de dos drets de reg.

El preu mínim de sortida és de 2.335,72 € i per a poder participar en les subhastes s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la primera subhasta, un dipòsit previ del 20% (467,14 €) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit li dona dret a participar a la subhasta.

Anul·lació subhasta

En relació a l'expedient EECD-2012-0002, s'ha anul·lat la subhasta d'un dret de reg que s'havia de realitzar el dia 16 de gener de 2014 a les 12:00 h per haver-se saldat el deute.
Les altres dues del mateix dia 16 de gener, a les 12:30 h i a les 13:00 h, resten vigents.

Anunci de Subhastes

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 16 de gener de 2014 es realitzaran tres subhastes, a les 12:00, 12:30 i 13:00, procedint-se a l’alienació per subhasta d’un dret de reg en cadascuna d’elles.

Horari de Nadal

Amb motiu de les festes de Nadal, romandrem tancats des del dia 23 de desembre de 2013 fins al dia 6 de gener de 2014, ambdós inclosos. Per qualsevol avaria o urgència poden adreçar-se al telèfon 659 634 585.

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes els hi desitja un Bon Nadal i un Pròsper any 2014.

Pàgines