Actualització del Pla de Contingència de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes en relació al SARS-CoV-2

En la sessió del dia 28 de maig de 2020 i, a la vista de l'evolució de la COVID-19 i d'acord amb l’aixecament per part de les Autoritats Competents d'algunes restriccionses, la Junta de Govern va actualitzar el Pla de Contingència de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, en els seus punt 1, 3 i 6 (Podeu consultar clicanc aquí el Pla de Contingència Original

Nova APP

Els regants que no reguin en agrupació poden consultar els seus horaris a la nova APP que podeu trobar al Per l'Google Play per android, a l'App Store per IOS o, si no, la podeu cercar com a CRP Riudecanyes.

L’aigua que Riudecanyes va transvasar del Pantà de Siurana va ser el 39% l’any 2019

Segons les dades de l’ACA

L’aigua que Riudecanyes va transvasar del Pantà de Siurana va ser el 39% l’any 2019

  • Les dades que donen els grups ecologistes que el quantifiquen en més del 90% no tenen cap fonament.

Nova nomenclatura de diferents preses

A conseqüència de les millores i automatitzacions dutes a terme últimament, canviaran de nom les següents preses:

Séquia Segona

Desprès de les obres millora i automatització d'una part de la séquia Segona, aquesta torna a estar en servei.

Pàgines