La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes deixa en suspens la seva participació a la Taula del Siurana

  • Els participants només tenien 24 hores per analitzar una informació tècnica complexa referent al cabal ecològic del riu Siurana.

Acord de la Junta General Ordinària de 29 de novembre de 2019

En les pàgines següents podeu consultar els acords de la Junta General i els imports de les derrames acordades.

Acords Junta General

Disponibilitat d'aigua donat el nou nivell de reserves

La Junta de Govern de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, en virtut dels articles 20 i 23 de les Ordenances, i donada la nova situació dels embassaments, ha revocat l'acord de la Junta de Govern del dia 14 d'octubre de 2019 que establia una dotació de 6 hores per dret 2019 i ha acordat establir, provisionalment fins a l'aprovació definitiva a la primavera, la dotació dels drets a raó 20 hores per dret.

Inici d'obres. Expedient 2019ELOC0001 - (666/2019)

El dilluns dia 2 de desembre de 2019 és previst que s'iniciïn les Obres compreses de Millora i modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. Séquia de Salou (4a fase).

Pàgines