Convocatòria Junta General Ordinària (maig 2012)

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 11 de maig de 2012 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l`acta de l`última Junta General.
  2. Aprovació, si s`escau, de la Memòria, Compte d`Explotació de l`exercici 2011 i aplicació del superàvit.
  3. Aprovació si és pertinent, de la Liquidació del Pressupost d`Inversions del Bienni 2010-2011.
  4. Proposta d`ingrés de nous regants.
  5. Precs i preguntes.

S`ha establert el pagament d`una prima de 0,30 € per cada dret present o representat a la Assemblea.

Reus, 29 de març de 2012
Josep Maria Salvat i Llauradó
President
Memòria 2011 (pdf)

Categoria: