Convocatòria Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 27 de novembre de 2015 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l'acta de la última Junta General.

  2. Aprovació, si es pertinent, del Pressupost del Compte d'Explotació i de les Taxes i Preus Públics per a l’exercici 2016.

  3. Aprovació, si s'escau, del Pressupost d’Inversions per la Trienni 2016-2018.

  4. Proposta d'ingrés de nous regants.

  5. Precs i preguntes.

S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

Reus, 21 d'octubre de 2015
Josep Maria Salvat i Llauradó
President

Pressupost compte d'Explotació i Taxes i Preus Públics per l'exercici 2016 [pdf]
Pressupost d’Inversions per la Trienni 2016-2018 [pdf]

Categoria: