Convocatòria Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 13 de maig de 2016 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de l’última Junta General.

  2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria, Compte d’Explotació de l’exercici 2015 i aplicació del superàvit.

  3. Aprovació, si és pertinent, de la Liquidació del Pressupost d’Inversions del Bienni 2014-2015.

  4. Proposta d’ingrés de nous regants.

  5. Precs i preguntes.

S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

Reus, 14 de març de 2016

Josep Maria Salvat i Llauradó

President

Memòria 2015 [pdf]

Categoria: