Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 17 d'octubre de 2016 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 988,85 € (Dipòsit previ 197,77 €).

LOT 2 - 2 drets de reg - Preu de sortida 1.977,70 € (Dipòsit previ 395,54 €).

Per a poder participar en les subhastes s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la primera subhasta, un dipòsit previ (20% del preu de sortida) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit li dona dret a participar a la subhasta.

Aquests dipòsits seran retornats en cas de no ser l’adjudicatari de cap de la subhasta.

Per més informació i condicions de la mateixa, consulteu la pàgina web http://pantaderiudecanyes.cat/docs/taulell/subhastes/2016/EADP-2016-0003.pdf

Categoria: