Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 27 de febrer de 2017 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 995,29 € (Dipòsit previ 199,06 €).

Per a poder participar en les subhastes s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la primera subhasta, un dipòsit previ (20% del preu de sortida) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit li dona dret a participar a la subhasta.

Aquests dipòsits seran retornats en cas de no ser l’adjudicatari de cap de la subhasta.

Per més informació i condicions de la mateixa, consulteu la pàgina web http://pantaderiudecanyes.cat/docs/taulell/subhastes/2017/EADP-2016-0004.pdf

Categoria: