Convocatòria Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 12 de maig de 2017 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la última Junta General.

  2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria, Compte d’Explotació de l’exercici 2016 i aplicació del superàvit.

  3. Aprovació, si s’escau, del Reglament de Creació i Regulació de la Seu Electrònica de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

  4. Aprovació, si es pertinent, del Reglament de Notificacions i Comunicacions per mitjans electrònics i del Tauler d’Edictes Electrònic de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

  5. Proposta d’ingrés de nous regants.

  6. Canvi reglamentari de 3 vocals de la Junta de Govern, 2 vocals titulars del Jurat de Regs (1 per un mandat sencer i 1 per la meitat del mandat) i 1 vocal suplent del Jurat de Regs.

  7. Precs i preguntes.

S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

Reus, 20 de març de 2017

Josep Maria Salvat i Llauradó

President

Memòria de l'exercici 2016 [pdf]

Reglament de Creació i Regulació de la Seu Electrònica [pdf]

Reglament de Notificacions i Comunicacions per mitjans electrònics i del Tauler d’Edictes Electrònic [pdf]

Extracte Ordenances per a l'elegibilitat dels càrrecs a vocals [pdf]

Categoria: