Nova data subhasta

El passat dia 1 de febrer de 2017 es publicava en aquest web l'anunci de subhasta http://pantaderiudecanyes.cat/docs/taulell/subhastes/2017/EADP-2016-0004.pdf
En data 16 de febrer de 2017, el recaptador va paralitzar la subhasta a l'espera de l'oportuna notificació al deutor emetent la resolució que es pot consultar mitjançant aquest enllaç.
En data 22 de febrer de 2017, el recaptador va emetre resolució amb nova data de subhasta per al dia 7 d'abril de 2017 a les 13.00 h.

Categoria: