Proclamació de candidats


PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS A VOCAL DE LA JUNTA DE GOVERN I DEL JURAT DE REGS

Una vegada exhaurit el termini de presentació de candidatures establert en l'article 51 de les Ordenances de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, d'acord amb la convocatòria de renovació de tres vocals de la Junta de Govern i tres vocals del Jurat de Regs establert en el punt 6 de la convocatòria de la Junta General Ordinària del dia 12 de maig de 2017, procedeix a proclamar les següents candidatures, ordenades per ordre alfabètic:

VOCALS DE LA JUNTA DE GOVERN:

  • En Joan Llaberia i Jové.
  • En Jordi Llauradó i Bozal.
  • N’Enric Mas i Torres.

VOCALS DEL JURAT DE REGS:

  • En Miquel Domènech i Fusté, com a vocal titular.
  • N’Àngel Franquet i Fort, com a vocal titular per la meitat del mandat.
  • En Maties Llauradó i Llauradó, com a vocal suplent.

Així mateix, i d'acord amb l'article 51 de les Ordenances de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, donat que només hi ha un sol candidat per a cada lloc vacant, aquests queden automàticament nomenats, havent-se de retre compte d'aquest fet en la Junta General Ordinària del dia 12 de maig de 2017.

Miquel Àngel Prats i Fabra
Secretari de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

Reus, 10 de maig de 2017

Podeu trobar el document original a Proclamació de candidats [pdf]

Categoria: