Aprovació provisional pressupost i taxes i preus públics per l'exercici 2018

La Junta de Govern en sessió del dia 25 d'octubre de 2017, va aprovar, provisionalment, el Pressupost d'Explotació i les Taxes i Preus Públics per a l'exercici 2018.

Així mateix va acordar convocar Junta General Ordinària per al dia 1 de desembre de 2017 per a sotmetre'ls a la seva aprovació definitiva.

Categoria: