Prorrateig de l'aigua extra

D’acord amb el paràgraf segon de la Normativa General del Reg d’Estiu de 2018 s’ha hagut de procedir a prorratejar l’aigua extra donat que ha superat l’aigua deixada a disposició.

Una vegada revisat i corregit, si ha fet falta, tal com s’estableix a l’article 4 de les Ordenances, que ningú hagi completat, amb aigua extra, en més de 5 hores per Ha la seva dotació de reg, s’ha procedit a efectuar el prorrateig en funció dels drets que cadascú posseeix, dotant el total màxim a demanar com a extra en un 1,05 per dret. La quantitat d’aigua màxima d’hores setmanals que se li subministraran seran la quantitat dels drets que posseeix multiplicat per 1,05.

Per aquest mateix motiu, ja no es pot demanar més aigua extra dins aquest any hidrològic el qual acaba el 30 de setembre.

LA JUNTA