Anuncis de subhastes

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 20 de desembre de 2018 es realitzaran tres subhastes, procedint-se a l’alienació de diferents drets de reg.

A les 12.30 h. LOT 1 - 2 drets de reg - Preu de sortida 2.019,66 € (Dipòsit previ 403,92 €). Expedient ECDP-2017-0034.

A les 12.45 h. LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.009,83 € (Dipòsit previ 201,97 €). Expedient ECDP-2017-0036.

A les 13.00 h. LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.009,83 € (Dipòsit previ 201,97 €). Expedient ECDP-2017-0039.

Per a poder participar en les subhastes s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la primera subhasta, un dipòsit previ (20% del preu de sortida) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit li dona dret a participar a la subhasta.

Aquests dipòsits seran retornats en cas de no ser l’adjudicatari de cap de la subhasta.

Per més informació i condicions de les mateixes, consulteu la pàgina web:

Anunci Expedient ECDP-2017-0034. Fixació nova data expedient ECDP-2017-0034.pdf

Anunci Expedient ECDP-2017-0036. Fixació nova data expedient ECDP-2017-0036.pdf

Anunci Expedient ECDP-2017-0039. Fixació nova data expedient ECDP-2017-0039.pdf