La Comunitat invertirà 700.000 en la millora de l’eficiència del sistema en els propers tres anys

L’Assemblea va valorar com a positiva i necessària la participació de la Comunitat en la Taula del Siurana-Riudecanyes que es constituirà el proper dimecres.

Reus, 4 de desembre de 2018.- La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes va aprovar el passat 30 de novembre, en Assemblea General, destinar 700.000 euros a la millora del sistema que gestiona amb actuacions destinades a la renovació de la xarxa i a l’aplicació de sistemes d’automatització, que permetran millorar tant l’eficiència en el consum de l’aigua, com el control i la gestió del recurs hídric que distribueix als usuaris membres de la comunitat.

També es realitzaran actuacions de neteja i millora de l’assut del canal que permet la captació d’aigua per transferir-la a l’embassament de Riudecanyes i que està situat a 1,5 km, aigües avall, de la presa de Siurana.

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes ha realitzat unes inversions de més de 15 milions d’euros en els darrers 20 anys destinades a implementar millores en la xarxa de distribució d’aigua per millorar l’eficiència del sistema i afavorir l’estalvi d’aigua.

D’altra banda, la Junta va aprofitar l’Assemblea General per donar a conèixer als membres de la Comunitat la convocatòria, el proper 5 de desembre per part de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, de la constitució de la Taula del Siurana-Riudecanyes, en la qual la Comunitat hi serà representada com a membre permanent. L’Assemblea va acceptar aquesta participació i va acordar que qualsevol resolució de la Taula que afecti directament als interessos de la Comunitat, haurà de ser referendada per l’Assemblea General.

D’altra banda els membres de la Junta es van mostrar favorables a l’entesa i la cooperació entre comarques i territoris, reiterant que sempre ha estat així com ho demostra el conveni de cooperació amb la Mancomunitat TOPOGRAPO el 2001. La Junta constatà la necessitat de la participació de totes les parts implicades, per tal que tots els punts de vista s’exposin a la Taula i permetin arribar a una solució sostenible des del punt de vista jurídic, mediambiental, econòmic i social.

Sobre la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes és una corporació de dret públic, constituïda l’any 1904 i adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, que gestiona les infraestructures i els usos de l’aigua, d’acord amb els drets adquirits pels seus membres, del sistema Siurana-Riudecanyes. La Comunitat agrupa a 2.000 famílies del Baix Camp, dedicats fonamentalment als cultius de l’avellana i l’olivera i subministra aigua de boca als municipis de Reus i altres dins l’àrea de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

Per més informació:
Frederic Duat / Ivan Ferrer
Comunicació - Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
fduat@manifestacom.com / iferrer@manifestacom.coms
Tel. 933425159