Convocatòria Junta General Ordinària

Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 29 de novembre de 2019 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si és procedent, de l'acta de l'última Junta General.

  2. Aprovació, si és pertinent, del Pressupost del Compte d'Explotació i de les Taxes i Preus Públics per a l'exercici 2020.

  3. Proposta d'ingrés de nous regants.

  4. Precs i preguntes.

S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

Reus, 15 d'octubre de 2019

Joan Llaberia i Jové

President


Documentació: Pressupost d'Explotació, Taxes i Preus Públics per a l'exercici 2020.