Inici d'obres. Expedient 2019ELOC0001 - (666/2019)

El dilluns dia 2 de desembre de 2019 és previst que s'iniciïn les Obres compreses de Millora i modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. Séquia de Salou (4a fase).

La durada de les obres es preveuen de 50 dies, i mentre durin estaran fora de servei les preses 23, 24 i 27 de la séquia Primera i les preses 6, 6 A, 6 B, 7 B, 7 D, 7 E, 7 F, 7 G i 7 H de la séquia de Salou. També és possible que puntualment es puguin veure afectades la resta de preses de les dues séquies. En tot cas en qualsevol moment podeu trucar a les oficines de la Comunitat de Regants (977340786) per a saber el nivell d'afecció a la resta de preses de les dues séquies.

A la pàgina https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.p... podeu trobar la informació de l'expedient.

Aquesta actuació està cofinançada amb el 43% del FEADER

Operació: Modernització de regadius

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Unió Europea-FEADER

Més informació a l’espai web de la Comissió Europea dedicat a desenvolupament rural: http://ec.europa.eu/agriculture/index_es