Acord de la Junta General Ordinària de 29 de novembre de 2019

En les pàgines següents podeu consultar els acords de la Junta General i els imports de les derrames acordades.

Acords Junta General

Pressupost i Taxes i Preus Públics per a l'exercici 2020