Preavís derivat de maniobres de manteniment a la presa de Riudecanyes

En virtut d’allò establert al punt 4.2.1. del Pla INUNCAT, relatiu a l’avís de maniobres ordinàries de desembassament però amb cabals superiors als ordinaris, els comuniquem que:

  • El dia 6 de febrer de 2020 es procedirà a la maniobra dels desguassos de fons de la presa de Riudecanyes.

  • L’horari d’aquestes maniobres serà de 12 a 15 hores.

  • El cabal alliberat podrà assolir puntualment, i durant un curt període de temps, valors màxims de fins a 25 m³/s.

  • Aquests cabals en cap cas han de suposar el desbordament de la llera ni l’afecció a cap servei bàsic.

  • Atès el caràcter inusual dels cabals alliberats, els municipis afectats son:

  • Riudecanyes

  • Montbrió del Camp

  • Mont‐roig del Camp

  • Cambrils

Comunicat [pdf]