Estat dels embassaments

Amb les últimes pluges del temporal "Glória" hem assolit, al Sistema Siurana-Riudecanyes, un nivell superior al 94 % de la capacitats dels embassaments. En concret, avui, a Riudecanyes tenim 5,322 Hm³, es a dir un 100% de la seva capacitat màxima i sobreeixint-se i a Siurana tenim 11,300 Hm³, el 92,5% i en el conjunt del Sistema Siurana-Riudecanyes tenim embassats 16,622 Hm³ d'un màxim de 17,540 Hm³, es a dir estem al 94,8% de la capacitat total del sistema. Des de 2014 que no assoliem nivells com els actuals.

Amb aquests volums embassats tenim garantit al 100% el reg i l'abastament d'aquest estiu 2020 i en un percentatge molt elevat el del 2021.

Podeu seguir diariament el nivell dels embassaments al nostre web a l'apartat Cotes Pantans del menú lateral.