Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 9 de març de 2020 es realitzarà una subhasta a les 13.00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'2 drets de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.021,30 € (Dipòsit previ 204,26 €).

LOT 2 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.021,30 € (Dipòsit previ 204,26 €).

Per a poder participar en les subhastes s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la subhasta, un dipòsit previ (20% del preu de sortida) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit li dona dret a participar a la subhasta.

Aquests dipòsits seran retornats en cas de no ser l’adjudicatari de cap de la subhasta.

Per més informació i condicions de la mateixa, fins el dia de la subhasta podeu consultar l'anunci a Taulell d'anuncis de la nostra seu electrònica o al nostre e-Tauler