Reg d'Estiu 2020

La Junta de Govern, d'acord amb l'establert a l'article 20 de les Ordenances i a l'empara de l'article 81.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, ha acordat que la temporada del Reg d'Estiu començarà el pròxim dia 8 de juny i tindrà una durada de dotze setmanes de 2 hores per dret.

El termini per a sol·licitar l'aigua per aquesta temporada s'acaba el dia 18 de maig a les 13 hores, per a totes les peticions, arribin pel mitja que arribin. A partir d'aquell moment no s'acceptaran comandes d'aigua a disposició.

Donat l’Estat d’Alarma actual, queda suspesa la presentació de comandes de forma presencial a les nostres oficines. En cas que s’aixequin les restriccions serà amb les condiciones i horaris que es puguin establir més endavant. Caldrà estar atents a la web, eBando, Facebook, Twitter, WhatsApp o altres mitjans disponibles de la Comunitat de Regants.

Les peticions es podran presentar, per tal d'evitar duplicitats, per un únic dels següents mitjans:

Estem desenvolupant una aplicació per a mòbil. Quan estigui disponible ho anunciarem per les nostres xarxes socials i el web.

L’aigua deixada a disposició de la Comunitat servirà per a subministrar aigua extra, podent-se completar la dotació total fins a 5 hores d’aigua per hectàrea declarada, tal com estableix l’article 4 de les Ordenances. En el cas d’haver-hi més demanda de la disponible es prorratejarà amb les condicions que estableixi la Junta de Govern.

Peticions d'aigua fora del Reg d'Estiu:

  • Per les setmanes compreses entre el 18 de maig i 28 de setembre de 2020:
  • Es pot sol·licitar fins a les 13,00 h del dilluns abans de la setmana a regar.
    Caldrà trucar a partir del dimecres abans de la setmana a regar per saber l'horari de reg.

  • Per la resta de setmanes:
  • Es pot sol·licitar fins a les 13,00 h del divendres abans de la setmana a regar.
    Caldrà trucar el dilluns de la setmana a regar per a saber l'horari.

Podeu trobar tota la informació a la Circular Reg d'Estiu 2020 [pdf]