Nova nomenclatura de diferents preses

A conseqüència de les millores i automatitzacions dutes a terme últimament, canviaran de nom les següents preses:

 • 23 de la Séquia Primera passa a nomenar-se SAL-12.A de la Séquia de Salou
 • 24 de la Séquia Primera passa a nomenar-se SAL-12.B de la Séquia de Salou
 • 27 de la Séquia Primera passa a nomenar-se SAL-12.C de la Séquia de Salou
 • 6 de la Séquia de Salou passa a nomenar-se SAL-12.D de la Séquia de Salou
 • 6-A de la Séquia de Salou passa a nomenar-se SAL-12.E de la Séquia de Salou
 • 6-B de la Séquia de Salou passa a nomenar-se SAL-12.F de la Séquia de Salou
 • 7-B de la Séquia de Salou passa a nomenar-se SAL-14 de la Séquia de Salou
 • 7-D de la Séquia de Salou passa a nomenar-se SAL-15.A de la Séquia de Salou
 • 7-E de la Séquia de Salou passa a nomenar-se SAL-15.B de la Séquia de Salou
 • 7-F de la Séquia de Salou passa a nomenar-se SAL-15.C de la Séquia de Salou
 • 7-G de la Séquia de Salou passa a nomenar-se SAL-15.D de la Séquia de Salou
 • 7-H de la Séquia de Salou passa a nomenar-se SAL-15.E de la Séquia de Salou
 • 2 de la Séquia Segona passa a nomenar-se SEG-1.A de la Séquia Segona
 • 3 de la Séquia Segona passa a nomenar-se SEG-1.B de la Séquia Segona
 • 4-BIS de la Séquia Segona passa a nomenar-se SEG-1.C de la Séquia Segona
 • 4-C de la Séquia Segona passa a nomenar-se SEG-1.D de la Séquia Segona