L’aigua que Riudecanyes va transvasar del Pantà de Siurana va ser el 39% l’any 2019

Segons les dades de l’ACA

L’aigua que Riudecanyes va transvasar del Pantà de Siurana va ser el 39% l’any 2019

  • Les dades que donen els grups ecologistes que el quantifiquen en més del 90% no tenen cap fonament.
  • L’ACA fa un seguiment exhaustiu de les aportacions que rep el Pantà de Siurana i del volum d’aigua que en surt.

Reus, 28 d’abril de 2020.- La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes va transferir al Pantà de Riudecanyes, al llarg de l’any 2019, un total 2,6 Hm³ d’aigua provinents del Pantà de Siurana. Aquest embassament del Priorat, per la seva part, va captar un total de 6,8 Hm³ provinents del Toll del Forn i del Barranc de l’Argentera. Això suposa que de la totalitat de l’aigua rebuda al Pantà de Siurana, només un 39% va ser transferida al Pantà de Riudecanyes i que 4,2 Hm³ es van quedar a la conca del Riu Siurana al llarg de tot l’any 2019.

Aquestes xifres, que són públiques, són el resultat de les mesures que l’Agència Catalana de l’Aigua fa a les diverses conques i als seus pantans, i contradiuen les informacions de grups ecologistes contraris al transvasament quan afirmen que la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes s’endú més del 90% de l’aigua del Siurana.

També segons aquestes dades de l’any 2019, la mancomunitat de pobles del Priorat TOPOGRAPO, que agrupa els municipis de Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera, van rebre del Pantà de Siurana més de 436.000 m³ d’aigua per al consum municipal, més del doble del volum d’aigua anual que marca el protocol entre aquests municipis i la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, que és de 200.000 m³

A més, pel que fa a la quantitat d'aigua no regulada, la que prové dels 28 km² de conca del riu Siurana des del Pantà fins a l'assut*, l'aportació al Pantà de Riudecanyes és de 0,7 Hm³, una quantitat inferior de la qual continua riu Siurana avall un cop superat l'assut de derivació, pel que la xifra del 39% encara seria menor.

El president de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, Joan Llaberia, considera que “una persona o un col·lectiu pot estar en desacord amb una activitat, encara que tingui plena validesa i vigència, com és el cas de la concessió que té la Comunitat sobre l’aigua del riu Siurana, fins i tot s’hi pot oposar sempre que ho faci respectant a les persones i als béns, però el que no pot fer és manipular les dades per emparar els seus arguments i confondre l’opinió pública”. Segons Llaberia, “les dades de l’ACA es poden consultar i es pot veure com, any a any, les informacions que donen els grups d’oposició al transvasament no són certes”

Sobre la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes és una corporació de dret públic, constituïda l’any 1904 i adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, que gestiona les infraestructures i els usos de l’aigua, d’acord amb els drets adquirits pels seus membres, del sistema Siurana-Riudecanyes. La Comunitat agrupa a 2.000 famílies del Baix Camp, dedicats fonamentalment als cultius de l’avellana i l’olivera i subministra aigua de boca als municipis de Reus i altres dins l’àrea de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

* La conca del riu Siurana que va des del pantà fins a l'assut de derivació cap a Riudecanyes té una superfície de captació de 28 km² i està alimentada principalment per l'aigua del Siurana i l'Arbolí. Aquesta zona no està monitorada i l'única dada fiable és la resultant de la derivació d'aigua cap a Riudecanyes que no prové del desembassament del Pantà de Siurana. Aquest volum seria el resultant de la captació d'aquest tram de conca del Siurana. Per proximitat geogràfica se li pot atribuir una pluviometria i una aportació similar a la que rep el pantà de Siurana. Per tant, en una superfície que és tres cops menor (la conca de captació del pantà de Siurana té 60 km²), no seria molt forassenyat atorgar-li una tercera part dels 6,8 Hm³ rebuts pel pantà aquest any 2019. Podem dir, doncs, que aquest tram de conca capta 3,4 Hm³ dels que tan sols 0,7 Hm³ es deriven a Riudecanyes (aquesta dada està mesurada). Això implica que més de 4/5 parts d'aquesta aigua no regulada pel desembassament segueix el seu curs pel riu Siurana, assut avall, o bé se'n fa un ús no censat o controlat abans que arribi a l'assut de derivació. Si es comptabilitzés aquest volum d'aigua, la xifra del 39% que es deriva a Riudecanyes encara seria inferior i l’allunyaria molt més del 90% que atribueixen els grups d’oposició.

Per més informació:
Frederic Duat / Ivan Ferrer
Comunicació - Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
fduat@manifestacom.com / iferrer@manifestacom.coms
Tel. 933425159 / 629302419