Convocatòria Junta General Ordinària

Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 26 de juny de 2020 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, NO PRESENCIAL, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació, si és procedent, de l'acta de l'última Junta General.
 2. Aprovació, si escau, de la Memòria, Compte d'Explotació de l'exercici 2019 i aplicació del superàvit.
 3. Aprovació, si és pertinent, de l'Ordenança Fiscal núm. 17.
 4. Precs i preguntes.

A conseqüència de les diverses mesures sanitàries i jurídiques derivades de la COVID-19, i, en aplicació del Decret Llei 10/2020, de 27 de març, i dels articles 312-5.2 i 312-7 del Codi Civil de Catalunya, hi haurà quatre possibilitats d'aclarir dubtes i/o emetre el vot:

 1. Es podran formular preguntes i aclarir dubtes fins al dia 19 de juny de 2020 a les 13.00 h per correu electrònic (secretaria@pantaderiudecanyes.cat) o per WhatsApp afegint el contacte 646 831 753. o per la Seu Electrònica. Aquestes seran respostes pel mateix canal.
 2. Correu Electrònic, per WhatsApp o per la Seu Electrònica i ha d'arribar a Secretaria fins dues hores abans de l'hora de la primera convocatòria.
 3. Per delegació, signant al dors de la papereta de convocatòria mitjançant el Correu Postal, el Correu Electrònic, WhatsApp o la Seu Electrònica abans del dia 26 de juny a les 13 hores, tota vegada que no es poden admetre més tard.
 4. El dia de l'assemblea, es podrà participar per videoconferència sol·licitant l'enllaç d'accés a la mateixa per a poder-s'hi connectar, adjuntant fotocòpia de la papereta de convocatòria, fins dues hores abans de la primera convocatòria, a l'adreça electrònica secretaria@pantaderiudecanyes.cat. Una vegada validada la sol·licitud per secretaria se li retornarà un correu amb l’enllaç d’accés.

 5. S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

  Reus, 29 de maig de 2020

  Joan Llaberia i Jové

  President


  Documentació:
  Acta Junta General Ordinària del 29 de novembre de 2019.
  Memòria i comptes de l'exercici 2019.
  Ordenança Fiscal núm. 17.