Actualització del Pla de Contingència de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes en relació al SARS-CoV-2

En la sessió del dia 28 de maig de 2020 i, a la vista de l'evolució de la COVID-19 i d'acord amb l’aixecament per part de les Autoritats Competents d'algunes restriccionses, la Junta de Govern va actualitzar el Pla de Contingència de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, en els seus punt 1, 3 i 6 (Podeu consultar clicanc aquí el Pla de Contingència Original

Els punts modificats són:

  1. Reobertura de les oficines al públic però només amb cita prèvia. Aquesta es podrà sol·licitar per telèfon, per Correu Electrònic o mitjançant la nostra Seu Electrònica. L'atenció serà amb un màxim de dues persones alhora i només una per persona que atengui. Al vestíbul d'entrada a l'oficina només es podrà esperar una persona per ser atesa, la resta s'haurà d'esperar al carrer i no es podrà entrar a l'edifici fins que des de l'oficina autoritzi.
  2. Es reobren totes les instal·lacions de la Comunitat de Regants, si bé només si podrà accedir amb cita prèvia. L'accés a la presa de Riudecanyes es reobre advertint a la gent que mantingui la distància social de seguretat.
  3. El teletreball es regirà pel Reglament Regulador del Teletreball de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i s’haurà de sol·licitar, autoritzar i renunciar d’acord amb el mateix.