Acords de la Junta General Ordinària del dia 27 de novembre de 2020

En la reunió de la Junta General Ordinària celebrada el dia 27 de novembre de 2020 a 2/4 de 8 de la tarda en segona convocatòria es van prendre els següents acords:

  1. S'aprova l'acta de la Junta General Ordinària del dia 26 de juny de 2020 per 3.873 vots a favor, 5 vots en contra, 48 abstencions i 12 vots en blanc.
  2. S'aprova el pressupost d'explotació i les taxes i preus públics per l'exercici 2021 per 3.853 vots a favor, 6 en contra, 67 abstencions i 12 vots en blanc, amb la modificació de la partida 2 dels Ingressos (Abastament de Reus) que passa de 353.056,86 € a 349.456,86 € al rebaixar-se l'aportació mensual de l'ajuntament de Reus que passa de 27.700 € a 27.400 € i la partida de 7 dels Ingressos (Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos) que passa de 78.745,62 € a 82.345,62 €.
  3. S'aprova la modificació dels articles 8, 38, 39 i 46 de les Ordenances; 2, 3 i 7 del Reglament de la Junta de Govern i 1, 3 i 4 del Reglament del Jurat de Regs per 3.849 vots a favor, 17 en contra, 60 abstencions i 12 vots en blanc.
  4. S'aprova l'acta de la sessió per assentiment.

Joan Llaberia Jové
President

Miquel-Àngel Prats i Fabra
Secretari


Documentació aprovada:
Acta aprovada de la Junta General Ordinària del 26 de juny de 2020.
Pressupost d'Explotació i Taxes i Preus Públics per l'exercici 2021 (Aprovació definitva).
Modificació dels articles 8, 38, 39 i 46 de les Ordenances.
Modificació dels articles 2, 3 i 7 del Reglament de la Junta de Govern.
Modificació dels articles 1, 3 i 4 del Reglament del Jurat de Reg.
Acta aprovada de la Junta General Ordinària del 27 de novembre de 2020.