La planificació hidrològica: Noves oportunitats

Amb motiu del Dia Mundial de l’aigua (22 de març) l'Oficina del Regant, depenent del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha programat una jornada en línia sobre la Planificació Hidrològica, en la taula rodona de la qual hi participarà la nostra Comunitat de Regants mitjançant el nostre administrador.

La Planificació hidrològica permet fer objectius ambientals amb els objectius socioeconòmics a través de les demandes pels diferents usos de l’aigua. Aquesta planificació hidrològica es revisa i s’actualitza cada sis anys. Actualment ens trobem en el tercer cicle que compren del 2021 al 2027, que ha d’incorporar regulació de normes nacionals i comunitàries, sobretot fonamentat amb la Directiva Marc de l’Aigua.

L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer quines novetats i reptes ens trobem en aquesta tercera planificació hidrològica a través de les autoritats competents, l’ACA i la CHE, i posteriorment conèixer com s’encaren els reptes en la gestió de l’aigua a través de Comunitats de Regants representatives del territori i l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR)

Cartell i programa de la Jornada