Reg d'Estiu 2021

La Junta de Govern, d'acord amb l'establert a l'article 20 de les Ordenances i a l'empara de l'article 81.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, ha acordat que la temporada del Reg d'Estiu començarà el pròxim dia 7 de juny i tindrà una durada de dotze setmanes de 2 hores per dret.

El termini per a sol·licitar l'aigua per aquesta temporada s'acaba el dia 17 de maig a les 13 hores, per a totes les peticions, arribin pel mitja que arribin. A partir d'aquell moment no s'acceptaran comandes d'aigua a disposició.

Les peticions es podran presentar, per tal d'evitar duplicitats, per un únic dels següents mitjans:

 1. Per l'Oficina Virtual a https://www.pantaderiudecanyes.cat/.
 2. Mitjançant l’APP “CRP Riudecanyes”, tant per Android com per IOs.
 3. Per correu electrònic a correu@pantaderiudecanyes.cat.
 4. Per WhatsApp afegint el contacte 646 831 753 o https://wa.me/34646831753.
 5. Per la Seu electrònica a https://pantaderiudecanyes.eadministracio.cat/.
 6. Per correu Postal a C/ de Vallroquetes, 2 43201 de Reus. No recomanat ja que la comanda pot arribar fora de termini.
 7. Presencial a les nostres oficines els dies laborables sol·licitant cita prèvia mitjançant l’enllaç: https://pantaderiudecanyes.eadministracio.cat/citaprevia. Aquest es el menys aconsellable donat que amb la limitació d’aforament igual no pot ser atès dins el termini.

L’aigua deixada a disposició de la Comunitat servirà per a subministrar aigua extra, podent-se completar la dotació total fins a 5 hores d’aigua per hectàrea declarada, tal com estableix l’article 4 de les Ordenances. En el cas d’haver-hi més demanda de la disponible es prorratejarà amb les condicions que estableixi la Junta de Govern.

Peticions d'aigua fora del Reg d'Estiu:

 • Per les setmanes compreses entre el 17 de maig i 27 de setembre de 2021:
 • Es pot sol·licitar fins a les 13.00 h del dilluns abans de la setmana a regar.
  Caldrà trucar a partir del dimecres abans de la setmana a regar per saber l'horari de reg.

 • Per la resta de setmanes:
 • Es pot sol·licitar fins a les 13.00 h del divendres abans de la setmana a regar.
  Caldrà trucar el dilluns de la setmana a regar per a saber l'horari.

Podeu trobar tota la informació a la Circular Reg d'Estiu 2021 [pdf]