Convocatòria Junta General Ordinària (maig 2013)

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 31 de maig de 2013 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l'acta de la última Junta General.
  2. Aprovació, si s'escau, de la Memòria, Compte d'Explotació de l'exercici 2012 i aplicació del superàvit.
  3. Proposta d'ingrés de nous regants.
  4. Canvi reglamentari de quatre vocals de la Junta de Govern i dos del Jurat de Regs (1 titular i 1 suplent).
  5. Precs i preguntes.

S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

Reus, 17 d'abril de 2013
Josep Maria Salvat i Llauradó
President
Memòria 2012 [pdf]

Categoria: