Aigua

Analítica de l'aigua del Pantà

DAN 2020

Amb motiu de la confecció de la DAN (Declaració Anual de Nitrogen), fa falta saber la quantitat de nitrats que porta l'aigua de reg. Gràcies a un regant que ens ha proporcionat l'analítica que ha fet de l'aigua de l'embassament de Riudecanyes, podem oferir aquesta analítica a tots els regants que la necessitin.

Disponibilitat d'aigua donat el nou nivell de reserves

La Junta de Govern de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, en virtut dels articles 20 i 23 de les Ordenances, i donada la nova situació dels embassaments, ha revocat l'acord de la Junta de Govern del dia 14 d'octubre de 2019 que establia una dotació de 6 hores per dret 2019 i ha acordat establir, provisionalment fins a l'aprovació definitiva a la primavera, la dotació dels drets a raó 20 hores per dret.

Pàgines

Subscriure a RSS - Aigua