Recaptació

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 1 de setembre 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.060,26 € (Dipòsit previ 212,05 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 1 de juliol 2015 es realitzarà una subhasta a les 14:30 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.064,80 € (Dipòsit previ 212,96 €).

Paralització subhasta dia 24 d'abril de 2015

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el dia 27 d'abril de 2015 a les 13:00 hores hi havia prevista l’alienació per subhasta de 6 drets de reg

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 27 d'abril de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.095,11 € (Dipòsit previ 219,02 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 24 d'abril de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 5 drets de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.095,11 € (Dipòsit previ 219,02 €).

Anunci de subhasta i d'adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 16 de març de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.045,89 € € (Dipòsit previ 209,18 €).

Anuncis d'adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el dia 1 de desembre de 2014 es va realitzar una subhasta on va quedar un lot per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'ajudicació directa del lot no adjudicat.

Anunci de Subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 16 de febrer de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.125,90 € (Dipòsit previ 225,18 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 9 de febrer de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.278,86 € (Dipòsit previ 255,77 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 2 de febrer de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de CINC dret de reg :

LOT 1 - 2 drets de reg - Preu de sortida 2.251,80 € (Dipòsit previ 450,36 €). Hi ha la derrama de l'exercici 2015 inclosa.

Pàgines

Subscriure a RSS - Recaptació