Junta General

Acords de la Junta General Ordinària del dia 18 de juny de 2021

En la reunió de la Junta General Ordinària celebrada el dia 18 de juny de 2021 a les 19.43 minuts en segona convocatòria es van prendre els següents acords:

Convocatòria Junta General Ordinària

Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 18 de juny de 2021 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona que celebrarà en el local social del carrer de Vallroquetes, 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

Acords de la Junta General Ordinària del dia 27 de novembre de 2020

En la reunió de la Junta General Ordinària celebrada el dia 27 de novembre de 2020 a 2/4 de 8 de la tarda en segona convocatòria es van prendre els següents acords:

Convocatòria Junta General Ordinària

Junta General Ordinària - NO PRESENCIAL

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 27 de novembre de 2020 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona que se celebrarà de forma telemàtica i per correspondència, amb el següent ordre del dia:

Ordenança Fiscal núm. 17

EDICTE

Arran del procés establert a la convocatòria per a resoldre dubtes i consultar preguntes, s'ha redactat de forma que pugui resultar més aclaridora l'article 5è de l'Ordenança Fiscal núm. 17, la qual es proposa a l'assemblea la seva aprovació.

Així doncs, l'article 5è quedarà redactat de la següent forma:

Convocatòria Junta General Ordinària

Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 26 de juny de 2020 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, NO PRESENCIAL, amb el següent ordre del dia:

Acord de la Junta General Ordinària de 29 de novembre de 2019

En les pàgines següents podeu consultar els acords de la Junta General i els imports de les derrames acordades.

Acords Junta General

Convocatòria Junta General Ordinària

Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 29 de novembre de 2019 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si és procedent, de l'acta de l'última Junta General.

La Comunitat invertirà 700.000 en la millora de l’eficiència del sistema en els propers tres anys

L’Assemblea va valorar com a positiva i necessària la participació de la Comunitat en la Taula del Siurana-Riudecanyes que es constituirà el proper dimecres.

Acords de la Junta General del dia 30 de novembre de 2018

En les pàgines següents podeu consultar els acords de la Junta General i els imports de les derrames acordades.

Acords Junta General

Pàgines

Subscriure a RSS - Junta General